Жарна

ХАЛЫҚ БАНК АРҚЫЛЫ АУДАРУ (https://myhalyk.kz)

 

Касса24 терминалы арқылы жарнаны аудару әдісі: